Μυρσίνη Ζορμπά: Χωρίς στρατηγικό σχέδιο και προοπτική

Τι λείπει από την πολιτική του υπουργείου ώστε να εκπληρώνει τόσο τις υποχρεώσεις του εξαιτίας της πανδημίας όσο και την ανάγκη μιας συνεπούς πολιτικής; Συνεχίστε την ανάγνωση Μυρσίνη Ζορμπά: Χωρίς στρατηγικό σχέδιο και προοπτική