Δράσεις στις λαϊκές αγορές 

Μέλη των Ο.Μ. της Α’ Αθήνας βρέθηκαν τον Απρίλιο 2021 στις λαϊκές αγορές και ήρθαν σε επαφή με τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς που πλήττονται από το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο.
Στις εξορμήσεις, που συνεχίστηκαν μέχρι και το Μ. Σάββατο, μοιράστηκε υλικό που εκδόθηκε από το κόμμα.

1) Οι άδειες χάνουν τη μονιμότητά τους (σε 5 χρόνια για τους Επαγγελματίες και σε 3 για τους Παραγωγούς). Καθίστανται αντικείμενο πλειστηριασμού και κατοχυρώνονται στη μεγαλύτερη προσφορά.
2) Τίθενται οικονομικά κριτήρια και τίτλοι σπουδών.
3) Ευνοείται η δραστηριοποίηση εταιριών.
4) Μεγιστοποιούνται πρόστιμα και εισάγεται απώλεια αδειών.
5) Φορείς λειτουργίας θα είναι ιδιωτικές εταιρείες. Οι άδειες θα προκηρύσσονται με αντίστοιχα προϊόντα πώλησης.
6) Αυξάνεται το κόστος λειτουργίας.